Nemo wint internationale aanbesteding

23 maart 2021

PRESS RELEASE:

In het geval van foetale groei vertraging hoge bloeddruk of wanneer de vliezen te vroeg zijn gebroken, moeten moeder en ongeboren kind nauwlettend worden gemonitord. Frequente ziekenhuisbezoeken of ziekenhuisopname zijn in zo’n geval vaak noodzakelijk, wat tijdrovend en kostbaar is. Met het Nemo Fetal Monitoring System kunnen moeder en kind thuis veilig worden bewaakt, waardoor het aantal ziekenhuisbezoeken wordt verminderd en mogelijk ziekenhuisopname wordt voorkomen Dit leidt tot effectievere zorg tegen lagere kosten. Nemo Healthcare levert foetale monitoring van hoge kwaliteit, gebaseerd op elektrofysiologische signalen, niet invasief geregistreerd op de buik van de moeder.


Nemo Healthcare heeft de aanbesteding CTG Remote Monitoring uitgeschreven door de regio Zuid Denemarken gewonnen en zal de benodigde apparatuur en ondersteuning aan alle vijf regio’s in Denemarken leveren.