Privacy statement

Nemo Healthcare

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018


Nemo Healthcare BV., De Run 4630, 5504 DB Veldhoven, Nederland, ('Nemo', 'ons', 'wij', 'we' of 'onze') wil dat u vertrouwd bent met de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaren. Deze Privacyverklaring helpt u om ons privacy beleid te begrijpen, inclusief welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, wat we ermee doen, hoe we ze beschermen en wat uw persoonlijke rechten zijn.
 

Introductie

Nemo waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze websites (www.nemohealthcare.com) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen en blogs (samen 'Nemo-pagina's').

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Nemo-pagina's. Uw interactie met Nemo kan plaatsvinden via de Nemo-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.

Wij hechten oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Nemo-pagina's en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.
 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en voor welk doel?

Wanneer we de term 'persoonlijke gegevens' gebruiken in onze privacyverklaring bedoelen we informatie die op u betrekking heeft en waarmee we u direct of in combinatie met andere gegevens die we hebben, kunnen identificeren.


Gegevens voor promotionele communicatie

U kunt u aanmelden voor de ontvangst van updates over ons en onze producten, als mede voor marketing- en promotionele communicatie. Wanneer u zich aanmeldt voor updates, marketing- en promotionele communicatie, gebruiken wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • E-mailadres;

 • Uw interacties met Nemo-pagina's, de e-mails waarop u hebt geklikt en die u hebt geopend, en het bijwonen van evenementen.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om u promotieberichten te sturen over onze producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Nemo. Nemo kan u voor promotionele doeleinden benaderen via e-mail en andere digitale kanalen, zoals mobiele apps en social media.

Nemo biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te allen tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt.

De verwerking van persoonlijke gegevens voor promotionele berichten is gebaseerd op uw toestemming en geschiedt op vrijwillige basis; dit is wettelijk toegestaan op grond van artikel 6 (a) van verordening (EG) 5419/16.


Online contactgegevens

U kunt ervoor kiezen ons te contacteren via het contact formulier op de website. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik maakt, verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw cookie ID;

 • Uw feedback/opmerkingen/vragen/beoordeling;

 • Uw contactgegevens als u deze aan ons doorgeeft (naam, e-mail, telefoonnummer).

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om voor Nemo waardevolle inzichten te verkrijgen ter verbetering van onze Nemo-pagina's of ons assortiment producten en diensten.

We vinden dat de verwerking van uw online feedbackgegevens is gebaseerd op het rechtmatige belang van Nemo om onze Nemo-pagina's en onze producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EG) 5419/16.


Evenement gegevens

Nemo kan gegevens verzamelen voor evenementen, webinars, workshops of congressen ('Evenementen') die u wilt bijwonen en waarvoor u zich kunt registreren via de Nemo-pagina's. U kunt u voor het evenement registreren via de Nemo-pagina's of via het organiserende bedrijf.

Wanneer u zich voor een evenement registreert, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Aanhef;

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Adres;

 • Belangstelling voor product/service.

Verder hebben we de volgende gegevens nodig wanneer u als een professional met Nemo contact hebt:

 • Specialiteit;

 • Faciliteit;

 • Modaliteit;

 • Belangstelling voor producten;

 • Zakelijk telefoonnummer;

 • Relevante dieetgegevens.

Door u voor een evenement te registreren, stemt u in met de ontvangst van berichten van Nemo die direct verband houden met het evenement, zoals de locatie en de tijdstip van het evenement.

Wij vinden de verwerking van evenementengegevens noodzakelijk voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EG) 5419/16.


Consumenten- of klantenservicegegevens

Wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning of communiceert met onze service afdeling, dan gebruiken en bewaren wij mogelijk de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Locatie;

 • Informatie over het product waarover u contact op neemt (serienummer, type, batch code, uiterste gebruiksdatum);

 • Uw vraag of verzoek;

 • Uw contact geschiedenis.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens om op uw verzoeken te reageren en u de juiste klantenservice te verlenen, zoals bijvoorbeeld het repareren of terugbetalen van producten. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om onze producten en diensten te verbeteren en om de medewerkers van de klantenservice op te leiden.

Als we deze dienst verschaffen op grond van een overeenkomst met u, vinden wij dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract waarin u een wettige partij bent volgens artikel 6(b) verordening (EG) 5419/16.

In andere gevallen vinden we dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op een rechtmatig belang van Nemo en dat dit wettelijk is op grond van artikel 6(f) verordening (EG) 5419/16.


Onze producten en diensten verbeteren

Wanneer we persoonlijke gegevens die we over u hebben verzameld gebruiken voor analysedoelen, dan doen we dat om onze producten/diensten en uw gebruikerservaring te verbeteren.

We vinden dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de voorgaande context is gebaseerd op het rechtmatige belang van Nemo om onze Nemo-pagina's en ons assortiment producten en diensten te verbeteren en dat dit wettelijk is toegestaan op grond van artikel 6(f) verordening (EG) 5419/16.


Gevoelige gegevens

Wij verzamelen geen informatie waaruit uw ras of etnische herkomst, fysieke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of vermeende pleging van of veroordeling voor strafbare feiten naar voren komt. Dergelijke gegevens worden beschouwd als 'gevoelige persoonlijke gegevens' volgens artikel 9 verordening (EU) 5419/16.
 

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen


Externe distributeurs

We kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk verstrekken aan externe distributeurs die Nemo producten aan u leveren.


Externe serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk verstrekken aan externe serviceproviders die services verlenen zoals hosting van websites, gegevensanalyse, verwerking van betalingen/facturen, orderuitvoering, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, klantenservices, e-mail, CRM, identiteitsbeheer, evenementenbeheer, marketingintelligence, controles, fraudedetectie en andere services.


Andere toepassingen en openbaarmakingen

We kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk openbaar moeten maken in de volgende gevallen:

 1. om de toepasselijke wetgeving na te leven, om samen te werken met wetshandhavingsinstanties of om andere wettelijke redenen, waarbij het kan gaan om instanties buiten het land van uw verblijf

 2. om onze voorwaarden op te leggen; en

 3. om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen.

Bovendien kunnen we uw gegevens gebruiken, openbaren of overdragen naar een externe partij ingeval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint-venture, toewijzing, overdracht of een andere beschikking van ons bedrijf of een deel daarvan, onze bezittingen of onze voorraden (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke gebeurtenissen).


Services van derden

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy praktijken van derden. Dit met inbegrip van externe partijen die websites of services uitvoeren waarnaar de Nemo-pagina's een link bevatten. De opname van een link op Nemo-pagina's betekent niet dat de gekoppelde site of service door ons wordt onderschreven.

Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, de beveiliging of de openbaring van (persoonlijke) informatie door andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM of andere app-ontwikkelaars, app-providers, providers van social-mediaplatforms, leveranciers van besturingssystemen, providers van draadloze services of apparaatfabrikanten. Dit met inbegrip van de persoonlijke gegevens die u openbaart aan andere organisaties via of in verband met de Nemo-pagina's. Deze andere organisaties kunnen hun eigen privacyverklaringen, -regels of -beleid hebben. We raden u nadrukkelijk aan deze te lezen om te begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door die andere organisaties.


Cookies en andere trackingtechnologieën van externe partijen

We gebruiken mogelijk cookies of soortgelijke technologieën wanneer u gebruikmaakt van de Nemo-pagina's. In de meeste gevallen kunnen wij u niet direct identificeren op grond van de informatie die wij met deze technologieën verzamelen.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:

 • Te controleren of het digitale kanaal juist werkt;

 • Het gebruik van digitale kanalen te analyseren zodat we de prestaties van onze digitale kanalen kunnen meten en verbeteren.

U kunt cookies desgewenst verwijderen. Hoewel bepaalde cookies vereist zijn voor weergave- en navigatiedoelen op onze website, zijn de meeste functies toegankelijk zonder cookies.


Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?


Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?

We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonlijke gegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen.


Hoelang worden de persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn:

 1. de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Nemo-pagina's;

 2. of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting;

 3. of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).


Jurisdiction and transfer across borders

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we gevestigd zijn of waar we samenwerken met dienstverleners. Wanneer u gebruikmaakt van de Nemo-pagina's gaat u akkoord met de eventuele overdracht van gegevens naar landen buiten uw eigen land, waar andere regels inzake gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw eigen land. In bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of veiligheidsautoriteiten in die andere landen mogelijk recht op inzage in uw persoonlijke gegevens.
 

Uw rechten en de keuzes die u hebt

Indien u een verzoek wilt indienen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of indien u een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens wilt ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen via info@nemohealthcare.com. Wij zullen op uw verzoek reageren conform de toepasselijke wetgeving.


Speciale informatie voor ouders

De Nemo-pagina’s zijn niet gericht op kinderen, zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving, en daarom verzamelen we niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Het is echter het beleid van Nemo om te voldoen aan de wet wanneer de toestemming van de ouder of voogd is vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen worden verzameld, gebruikt of onthuld. Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van kinderen en wij moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat zijn of haar kind zonder toestemming persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@nemohealthcare.com. Als wij erachter komen dat een kind persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, verwijderen wij zijn/haar gegevens uit onze bestanden.
 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Nemo uw persoonlijke gegevens gebruikt, neem dan contact op met onze via info@nemohealthcare.com. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of regio.