Support


Wij staan klaar voor u, wanneer uw Nemo Healthcare apparaat moet worden gerepareerd.

Behalve de routinematige veiligheidscontroles door uw technische afdeling, vereist het NFMS slechts beperkt onderhoud. Reinigings- en veiligheidsinstructies vindt u in de gebruikershandleiding. Onderhoud en reparaties vinden uitsluitend plaats door hiervoor opgeleid technisch personeel.

Vervangende apparatuur is op aanvraag beschikbaar.

Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het onderstaande contactformulier voor het melden van systeemstoringen. Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het probleem dat u ondervindt, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen bij het oplossen ervan. Wij nemen binnen 8 kantooruren contact met u op.

Mocht u dringende hulp nodig hebben, bel ons dan op het volgende nummer: +31 40 751 6150