Advances in Fetal Monitoring

Nemo Symposium, 23 januari 2018

Symposium Advances in Fetal Monitoring

Foetale bewaking blijft een enorme uitdaging. Het cardiotocogram (CTG) bestaat ruim 45 jaar, maar heeft niet gebracht wat we ervan hoopten. Tijd dus voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

René Kok,
Vice President Medical Affairs Nemo Healthcare

Nemo Healthcare Symposium 2018

Advances in Fetal Monitoring

23 januari 2018

Tijd voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van foetale bewaking


Sinds het verschijnen van de nota “Een goed begin” in 2010 heeft de aandacht van de verloskunde zich, volkomen terecht, toegespitst op het verbeteren van de infrastructuur van de geboortezorg.

Na wat opstartproblemen worden nu voorzichtig stappen gezet richting integrale verloskunde en integrale bekostiging van de geboortezorg. Wellicht heeft hierdoor het onderzoek naar verbetering van de foetale bewaking op een laag pitje gestaan. Gelukkig lijkt nu de aandacht weer wat terug te keren om door middel van betere foetale bewaking de neonatale uitkomst ten positieve te beïnvloeden.

Met het Nemo congres “Advances in Fetal Monitoring” hebben we een platform willen bieden aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van foetale bewaking, met een interessant programma en zeer vooraanstaande sprekers