Safe and Accurate Fetal Monitoring

H2020 project DLV-719500

Safe & Accurate Fetal Monitoring

Adequate foetale bewaking is onmisbaar voor optimaal zorgmanagement ten behoeve van zowel de aanstaande moeder als haar foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling.

In het ideale geval dient de technologie die gebruikt wordt voor foetale bewaking betrouwbaar en veilig te zijn en geen ongemak op te leveren voor moeder en kind.

Helaas voldoet de foetale bewakingstechnologie van dit moment niet aan alle genoemde eisen.

Daarom is er veel behoefte aan een nieuwe foetale bewakingsmodaliteit die nauwkeurig vaststelt welke foetussen risico lopen, zonder dat gezonde foetussen worden overbehandeld. Niet-invasieve elektrofysiologie zou een alternatieve manier kunnen zijn om op een veilige manier de juiste informatie over de foetus en de baarmoederactiviteit te verkrijgen.

Conventionele Foetale Bewakingstechnologie


In vrijwel alle ziekenhuizen in ontwikkelde landen is foetale bewaking gebaseerd op het cardiotocogram (CTG), een gelijktijdige registratie van het foetale hartritme en de activiteit van de baarmoeder. De conventionele technologie voor het maken van een CTG kan in twee categorieën worden verdeeld: invasieve en niet-invasieve technieken.

De invasieve technieken verschaffen betrouwbare informatie over het foetale hartritme en de baarmoederactiviteit, maar hun invasieve karakter vormt een belemmering voor het gebruik ervan. Ze vormen een risico en kunnen alleen worden toegepast nadat de vliezen zijn gebroken of bij voldoende ontsluiting.

De niet-invasieve technieken kennen de voornoemde nadelen niet en kunnen ook eerder in de zwangerschap worden toegepast. De verkregen informatie is echter van lage kwaliteit, omdat de gebruikte technologie moeite heeft om de signalen van het foetale hart en de baarmoeder op te vangen.

 

Na meer dan vier decennia CTG-gebruik zijn de perinatale mortaliteit en morbiditeit slechts licht gedaald. Helaas kent CTG ook een groot aantal valspositieve en valsnegatieve voorspellingen.

Bij een valspositieve voorspelling geeft het CTG aan dat een foetus risico loopt, terwijl het in werkelijkheid goed gaat met de foetus. In dergelijke gevallen worden vaak onnodige medische ingrepen uitgevoerd, zoals een keizersnede of instrumentele verlossing.

Bij een valsnegatieve voorspelling door een CTG wordt ervan uitgegaan dat de foetus gezond is, terwijl deze in nood verkeerd. Dergelijke gevallen zorgen voor slechte perinatale uitkomsten, omdat de kans om tijdig in te grijpen, gemist wordt.

 

Daarom is er veel behoefte aan een nieuwe foetale bewakingsmodaliteit die nauwkeurig vaststelt welke foetussen risico lopen, zonder dat gezonde foetussen worden overbehandeld. Niet-invasieve elektrofysiologie zou een alternatieve manier kunnen zijn om op een veilige manier de juiste informatie over de foetus en de baarmoederactiviteit te verkrijgen.

Horizon 2020 project Fetal Monitoring DLV-719500

In het kader van Horizon 2020 fase 2 heeft de Europese Commissie een MKB-subsidie toegekend aan Nemo Healthcare voor de ontwikkeling, validatie en het op de markt brengen van haar niet-invasieve, op elektrofysiologie gebaseerde foetusmonitor.

Het in oktober 2018 gerealiseerde Nemo Fetal Monitoring System (NFMS) is inmiddels CE-gecertificeerd en beschikbaar voor commerciële verkoop en klinisch gebruik in ziekenhuizen.

Het NFMS zorgt voor een hoogwaardig CTG, vergelijkbaar met de huidige invasieve technieken, maar zonder de risico's van invasiviteit. Het is veiliger en comfortabeler voor zowel moeder als foetus.
 

Bovendien biedt het systeem nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van andere complementaire diagnosemaatregelen, bijv. het vaststellen van foetale hypoxie op grond van veranderingen in het foetale elektrocardiogram (ECG), wat bijdraagt aan het diagnosticeren van hartafwijkingen naast echografie, en het voorspellen van vroeggeboortes aan de hand van de kenmerkende baarmoedercontracties.

Professionele zorgverleners verwachten dat deze verbeterde foetale bewaking zal bijdragen aan het verminderen van perinatale morbiditeit en mortaliteit.