Safe and Accurate Fetal Monitoring

H2020 project DLV-719500

Fetal Monitoring project DLV-719500

In 2015 vroeg Nemo een EU Horizon 2020 SME (MKB - midden- en kleinbedrijf) Phase 2 subsidie aan, na eerder dat jaar een SME Phase 1 subsidie te hebben ontvangen.

De Phase 2 subsidie werd in 2016 toegekend voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën ter verbetering van foetale monitoring.

Met deze subsidie is het Nemo Fetal Monitoring Solution (NFMS) ontwikkeld, gebaseerd op de technologie van elektrofysiologische monitoring. Onze oplossing stelt medische professionals in staat betrouwbare informatie te verkrijgen, waarmee zij het foetale welzijn tijdens de zwangerschap en de bevalling beter kunnen beoordelen.

CE Certificering Nemo Fetal Monitoring System

  

Disseminatie


Klik op de links hieronder voor meer informatie