Nemo Healthcare

safe births, healthy children

Versterk ons team

Om ons groeiend bedrijf en de ontwikkeling van onze foetale bewaking technologie verder te versterken, zijn we op zoek naar een getalenteerd en gedreven nieuw teamlid.

Waarom Nemo Healthcare?

Nemo Healthcare streeft naar een verbetering van foetale monitoring op basis van elektrofysiologische signalen die non-invasief worden geregistreerd op de onderbuik van de zwangere.

Nemo Healthcare levert een non-invasieve oplossing voor foetale monitoring. Onze producten leveren comfort op voor moeder en kind en bieden clinici optimale en tijdige informatie, met als doel veilige bevallingen en gezonde kinderen.

De oplossing van Nemo Healthcare

 

Het Nemo Fetal Monitoring System (NFMS) is een innovatief, gebruikersvriendelijk, draadloos en non-invasief foetaal monitoring systeem.

Bekijk onze productvideo of download onze brochure voor meer informatie. 

Nemo Fetal Monitoring System

Na een onderzoeks- en ontwikkelperiode van meer dan 10 jaar presenteert Nemo Healthcare met trots het Nemo Fetal Monitoring System (NFMS), een baanbrekende innovatie die de wereld van foetale monitoring zal veranderen.

Het NFMS is een innovatief, mobiel apparaat dat de hartslag van moeder en foetus en de baarmoederactiviteit gelijktijdig meet en bewaakt. Het NFMS voorziet professionele zorgverleners van informatie die zij nodig hebben voor veiligere bevallingen en gezondere kinderen.

 

Medegefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Unie

Veilige en nauwkeurige foetale monitoring

(Horizon 2020 project "Safe and Accurate Fetal Monitoring; DLV-719500")


In 2015 vroeg Nemo Helathcare een EU Horizon 2020 SME (kleine en middelgrote ondernemingen) Phase 2 subsidie aan, nadat eerder dat jaar aan Nemo Healthcare met succes een SME Phase 1 subsidie was toegekend. De Phase 2 subsidie werd in 2016 toegekend voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën gericht op een verbeterde foetale monitoring.

Het Nemo Fetal Monitoring System (NFMS) meet elektrofysiologische signalen en stelt medische professionals in staat op een non-invasieve manier het foetale welzijn te monitoren.
 

Wetenschap

Foetale monitoring door middel van elektrohysterografie en foetale elektrocardiografie is gericht op het verbeteren van neonatale resultaten op een non-invasieve en veilige manier en met zo min mogelijk ongemak voor de zwangere moeder en haar foetus.

 

Events

Wij leveren actieve bijdragen aan relevante events, zowel op wetenschappelijk als commercieel gebied. Hier kunt u zien waar u ons persoonlijk kunt ontmoeten om met ons van gedachten te wisselen over foetale monitoring.

Ontbreken wij volgens u op een belangrijke event? Laat het ons weten!

 

Nemo Healthcare

Nemo Healthcare helpt bij het beoordelen van de foetale conditie, door zorgverleners op een veilige en patiëntvriendelijke manier hoogwaardige informatie aan te bieden.
 

Wij zijn van mening dat betrouwbare en vroegtijdige informatie zorgt voor een betere besluitvorming,
resulterend in betere gezondheidsresultaten en een mogelijke verlaging van zorgkosten.


 

Gynaecoloog dr. O. Bonifer Jyväskylä (Finland)


"Het grote voordeel is van toepassing op gevallen waarbij conventionele tocografie haar grenzen bereikt heeft
(bijvoorbeeld bij obesitas).

In dergelijke gevallen maakt Nemo het mogelijk om baarmoederactiviteit te registreren, zonder het risico van
invasieve meting in de baarmoeder te hoeven nemen."