Video: Niec Filmt

Nieuwe Kansen in Geboortezorg

Elektrofysiologische Innovaties in Perinatologie

Nemo Symposium 2017,  donderdag 26 januari 2017, Auditorium Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

sprekersDagvoorzitter Guid Oei: goed op weg naar een veilige geboortezorg

We begonnen de dag met het probleem waar we voor staan: het veilig maken van de geboortezorg. De sprekers hebben laten zien dat de huidige techniek beperkingen kent, en dat de nieuwe methode gebaseerd op elektrofysiologie ons veel meer zal kunnen opleveren dan tot nu toe mogelijk is. Om het ongeboren kind de beste kansen te geven, blijft het belangrijk om een zwangerschap zo veilig mogelijk te maken en te proberen een kind zo lang mogelijk in de baarmoeder te houden. Het was een boeiende dag die heeft laten zien dat we grenzen aan het verleggen zijn en dat we goed op weg zijn."
Dagvoorzitter professor dr. Guid Oei is gynaecoloog in het Máxima Medisch Centrum en hoogleraar fundamentele perinatologie aan de TU Eindhoven.

Anneke Kwee: nog steeds op zoek naar nieuwe methoden voor foetale bewaking

"De bewaking van het kind tijdens de bevalling blijft nog steeds een enorme uitdaging. En helaas zijn we met de middelen die wij ter beschikking hebben (CTG, MBO, STAN) nog steeds niet goed in staat om alle gevallen van zuurstofgebrek tijdens de geboorte te voorkomen en dus nog steeds op zoek naar nieuwe methoden."
Dr. Anneke Kwee is gynaecoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG).

Sally-Ann Clur: opsporen, diagnose en behandeling van congenitale hartafwijkingen

"In de toekomst gebruiken we een 12-afleidingen foetaal ecg niet alleen voor screening van hartafwijkingen maar kunnen we een fecg ook inzetten in de diagnostiek en behandeling van congenitale hartafwijkingen." 
Dr. Sally-Ann Clur is kindercardioloog in het Emma Kinderziekenhuis (Academisch Medisch Centrum).

Rik Vullings: elektrofysiologische metingen voegen iets toe aan de huidige foetale bewaking

"Met elektrofysiologische metingen op de buik van de zwangere vrouw kun je iets toevoegen aan de huidige foetale bewaking: aan de betrouwbaar-heid, maar ook aan de hoeveelheid informatie, waardoor er betere diagnoses gesteld zouden kunnen worden."
Dr.ir. Rik Vullings is wetenschappelijk directeur van Nemo Healthcare en universitair docent aan de TU Eindhoven.

Irwin Reiss: de biologische klok van het ongeboren kind bepalen

"De biologische klok is de tijd die intern in ons lichaam bepaalt hoe wij functioneren. Een foetaal ecg door middel van elektrofysiologische metingen kan ons helpen de klok van het ongeboren kind te bepalen."
Prof.dr. Irwin Reiss is neonataal en pediatrisch intensivist en sectorhoofd neonatologie in het Erasmus MC-Sophia.

Marion Vlemminx: meten met een hogere sensitiviteit

"In ons onderzoek hebben we de Nemo Healthcare EHG patch vergeleken met de huidige methoden en hij lijkt t.o.v. de tocodynamometer een hogere sensitiviteit te hebben."
Drs. Marion Vlemminx is gynaecoloog in opleiding aan de Universiteit Maastricht, arts-onderzoeker gynaecologie en obstetrie in het Máxima Medisch Centrum en PhD student faculteit Electrical Engineering TU Eindhoven.

Carlijn Lempersz: teleCTG om een zwangerschap op afstand te kunnen bewaken

"Met het teleCTG kan een zwangerschap op afstand, bij de zwangere thuis of bij de verloskundige in de praktijk, bewaakt worden. De aanstaande moeder hoeft dan voor de (soms dagelijkse) controle niet meer altijd naar het ziekenhuis of te worden opgenomen. Vorig jaar hebben we in een pilot studie deze techniek geevalueerd op gebruiksvriendelijkheid. Zowel de zwangeren als de verloskundigen waren positief over het gebruik. Ik hoop dat dit een opzet is naar een grotere studie en dat dit uiteindelijk in de praktijk ingezet kan worden."
Drs. Carlijn Lempersz is arts-onderzoeker gynaecologie en obstetrie in het Máxima Medisch Centrum.

Peter Andriessen: kansen bij extreme vroeggeboorte 

"We boeken enorme vooruitgang t.a.v. de kansen van extreem vroeggeboren kinderen. Tegelijkertijd hebben we ook zorgen over de ontwikkeling van die allerkleinste kwetsbare kinderen. De gevolgen van prematuriteit hebben veelal betrekking op het gehele leven."
Dr. Peter Andriessen is kinderarts-neonatoloog in het Máxima Medisch Centrum en universitair hoofddocent kindergeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.


=>
Klik hier voor de presentaties.